Geplaatst op 15 april 2015 · Geplaatst in Actueel nieuws

Agrarische ondernemers vragen zich wel eens af hoeveel zonnestroom er op een zonnepark opgewekt kan worden en of het aantrekkelijk is om minder productieve akkerbouwpercelen uit productie te nemen en er stroom op te gaan produceren. Volgens de Wageningen Universiteit is dit inderdaad het geval.

Op de Zonneweide van ACRRES van Wageningen UR in Lelystad worden stroomproductie en rentabiliteit van verschillende typen PV-panelen en vrijeveldopstellingen vergeleken. Op basis van de onderzoekservaringen in de afgelopen jaren blijkt dat op efficiënt ingedeelde zonneparken een stroomopbrengst van vijfhonderd megawattuur per hectare per jaar haalbaar is. Dat is ongeveer het verbruik van 150 huishoudens.

Zonnestroom kan een relatief hoog saldo opleveren vergeleken met akkerbouwgewassen. Het saldo is zelfs zonder SDE -subsidie hoger dan een voor een akkerbouwbedrijf in de IJsselmeerpolders hoog salderend gewas als pootaardappelen.

Een investering in een zonneweide kan bij een stroomprijs onder de tien cent niet worden terugverdiend. Een volledige eigen investering in een zonnepark kan, bij intekening in de laatste SDE-fases, binnen tien jaar worden terugverdiend. Bij gedeeltelijke eigen financiering van twintig procent is dat twaalf jaar. Bij intekening in de laatste SDE-fases loopt men echter het risico dat het SDE-budget net als in 2014 al overschreden is. Intekenen op bijvoorbeeld 0,13 eurocent per kilowattuuur geeft minder risico, terwijl er toch een goed rendement wordt behaald. De investering kan dan binnen de elf en dertien jaar worden terugverdiend.

Het werkelijke rendement zal per situatie verschillen. Zo zal men bij een hoog belastingtarief veel van de afschrijvingen kunnen aftrekken, waardoor de terugverdientijd kan worden verkort. Gezamenlijke inkoop van grootschalige pv-systemen kan de investeringskosten verlagen. Ook kan men bij (gezamenlijke) onderhandeling over de terugleververgoeding bij energiemaatschappijen een hogere prijs proberen te bedingen dan het SDE-correctiebedrag.

Bron: http://www.utilities.nl/zonnestroom-levert-hoger-saldo-op-dan.152442.lynkx ZP

Over de auteur