Asbest eraf zonnepanelen erop

pobeka-asbest-eraf-zonnepanelen-erop

Waarom deze maatregel?

“Asbest eraf, zonnepanelen erop” is een stimuleringsmaatregel om het verwijderen van asbest te versnellen. Deze stimuleringsmaatregel wordt uitgevoerd via twaalf provinciale regelingen. Op deze wijze willen de provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de gezondheidsrisico’s binnen de landbouwsector en in de buitengebieden beperken en de landbouw verder verduurzamen.

Stimuleringsmaatregel in het kort:

  • Voor (voormalige) agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok
  • Xxx euro subsidie per m2 asbestdak
  • Minimum oppervlakte 250 m2 te saneren asbestdak
  • Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
  • Sanering gaat gepaard met terugplaatsing van zonnepanelen
  • Zonnepanelen hebben minimale capaciteit van 5 kW-piek
  • Plaatsing van zonnepanelen op een ander asbestvrijdak dan het gesaneerde dak mag, wanneer dit gebouw zich bevindt op een (voormalig) agrarisch bouwblok uit de aanvraag
  • Uitvoering van asbestsanering door gecertificeerde bedrijven (SC530)

pobeka-asbest-eraf-zonnepanelen-erop

Asbest eraf zonnepanelen erop

Wilt u meer informatie of hebt u voornemens een “Asbest eraf Zonnepanelen erop” subsidieaanvraag in te dienen.