Geplaatst op 30 januari 2014 · Geplaatst in Actueel nieuws

De belangrijkste punten van het energie-akkoord dat is gesloten door bedrijfsleven, milieubeweging en vakbonden, onder leiding van de SER:

  • Het energieverbruik in Nederland moet gemiddeld 1,5 procent per jaar omlaag.
  • Dat betekent 100 PJ (petajoule) aan besparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020, oftewel 100 biljard joule.
  • Er moet een toename zijn van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking van de huidige 4 procent naar 14 procent in 2020. Dit aandeel moet in 2023 verder stijgen naar 16 procent.
  • Het energie-akkoord moet leiden tot 15.000 extra banen.
  • Per 1 januari 2014 komt er een belastingkorting op energie die is opgewekt door co√∂peraties en VvE’s met bijvoorbeeld zonnepanelen.
  • Het kabinet nodigt producenten uit al in 2014 een proefopstelling te ontwikkelen voor een nieuw windmolenpark op zee.
  • Per 1 januari 2016 worden drie kolencentrales gesloten. De sluiting van de twee resterende centrales volgt per 1 juli 2017.
  • Onderwijsinstellingen, opleidingscentra en bedrijven gaan samenwerken om mensen op te leiden en bij te scholen voor isolatiewerk, installatie van zonnepanelen etc.
  • Alle woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief energielabel van hun woning, zodat ze zich bewust worden van hun energiegebruik.

Bron: NOS

Over de auteur